Kurset er rettet mod organisationer med mange systemer, interessenter og komplekse strukturer.

Et centralt element i GDPR er at have overblik ovre data, deres kategoriseringer og livscyklus, dataflow, dataplaceringer, databehandlinger, implicerede applikationer og organisation og de hertil knyttede risici.

Dette betegner vi at opbygge vores GDPR-inventory. Udføres dette arbejde uden en på forhånd fastlagt metode kan arbejdet let blive uoverskuelig og der høstes ikke den forretningsmæssige gevinst, som dette arbejde ofte vil kunne medføre.

Formålet med seminaret er at give alle deltagere viden om, hvorledes kortlægningen kan foretages, drøfte de faldgruber og gråzoner som man kommer ud for i forbindelse med kortlægningen samt hvorledes man bedst muligt kan sikre en generel nytteværdi af arbejdet.

Vi gennemfører øvelser i kortlægningen og drøfter deltagernes begrundelser for de foretagne valg.

Baseret på seminaret vil deltagerne efterfølgende være i stand til at foretage arbejdet med opbygning af et GDPR-inventory i egen organisation.


Kurset afholdes på dansk.


Hvem bør deltage

  • Konsulenter
  • IT-medarbejdere
  • Projektledere

Indeholdt i semniaret:

  • Professionelt miljø, morgenmad, frokost og forfriskninger.
  • Omfattende dokumentation (engelsk) (digital kopi).
  • Certifikat for deltagelse
  • Certificering på bagrund af on-line eksamen med multiple choice spørgsmål

Taler

Kersi F. Porbunderwalla

Præsident og Adm. Direktør


Kersi F. Porbunderwalla Præsident og Adm. Direktør for EUGDPR Institute og Generalsekretær for Copenhagen Compliance®. Han arbejder som Rådgiver, Underviser, Instruktør, Forsker og Kommentator med Databeskyttelse, Datasikkerhed, Governance, Risikostyring, Compliance og IT-sikkerhed (GRC), bestikkelse, svig og korruption (BFC) og virksomhedernes sociale / interessentansvar(CSR) spørgsmål.

Kenneth Steen Hansen

Ejer af KSH Consulting og medejer af ChangeDriver A / S


er en erfaren GDPR, Data Privacy, og Databeskyttelse ekspert. Han har udviklet en række IT-værktøjer, der specialiserer sig i informationsteknologi, forandringsledelse ogdigitaliseringsprocedurer.