Dette seminar dækker to hovedområder, nemlig databehandleraftaler samt overførelser til 3. land.

Databehandleraftaler

I løbet af dette seminar vil deltagerne få detaljeret viden om DPA og kan gennemgå de eksisterende databehandleraftaler eller genforhandle eksisterende til at inkludere GDPR krav mellem Data Controller og Data Processor.

Vi gennemgår kravene til databehandleraftaler og ser på nogle af de ”standarder” som findes.

I løbet af seminaret skal deltagerne udfylde de separate skemaer, der skal knyttes til DPA.

Bilag A: Specifikation af behandling af personoplysninger.

Bilag B: Sikkerhedsforanstaltninger.

Bilag C: Oplysninger, der skal gives i tilfælde af brud på personoplysninger

Overførelser til 3. lande:

I henhold til artikel 44 i GDPR kan overførsler af personoplysninger til tredjelande (eller internationale organisationer) ske på betingelse af, at DataController og DataProcessor overholder de begrænsninger for dataoverførsel, der er fastsat i GDPR. På seminaret gennemgår vi de bestemmelser, der gælder både for controllere og processorer.

Vi gennemgår principperne om tilstrækkelighed, lovlige undtagelser, passende sikkerhedsforanstaltninger, modelklausuler, bindende selskabsregler og mere.

Under seminaret udarbejder deltagerne to sæt standardkontraktklausuler for overførsler fra datakontrollanter til datakontrollere etableret uden for EØS og et sæt for overførslen til processorer uden for EØS.

Deltagerne vil endvidere får lejlighed til at udfylde dataoverførselsplanerne. Under seminaret vil deltagerne udarbejde dokumentationen til Controller til Controller og Controllers til Processors overførsler.

Kurset afholdes på dansk.


Hvem bør deltage

  • Forretningsansvarlige
  • Projektledere

Indeholdt i semniaret:

  • Professionelt miljø, morgenmad, frokost og forfriskninger.
  • Omfattende dokumentation (engelsk) (digital kopi).
  • Certifikat for deltagelse
  • Certificering på bagrund af on-line eksamen med multiple choice spørgsmål

Taler

Kersi F. Porbunderwalla

Præsident og Adm. Direktør


Kersi F. Porbunderwalla Præsident og Adm. Direktør for EUGDPR Institute og Generalsekretær for Copenhagen Compliance®. Han arbejder som Rådgiver, Underviser, Instruktør, Forsker og Kommentator med Databeskyttelse, Datasikkerhed, Governance, Risikostyring, Compliance og IT-sikkerhed (GRC), bestikkelse, svig og korruption (BFC) og virksomhedernes sociale / interessentansvar(CSR) spørgsmål.

Kenneth Steen Hansen

Ejer af KSH Consulting og medejer af ChangeDriver A / S


er en erfaren GDPR, Data Privacy, og Databeskyttelse ekspert. Han har udviklet en række IT-værktøjer, der specialiserer sig i informationsteknologi, forandringsledelse ogdigitaliseringsprocedurer.