Seminaret er baseret på både teori og praktiske øvelser i implementeringen af en DPIA.

Kurset omfatter implementering af risikovurdering og gennemgang af overvejelser vedrørende privacy by design.
På seminaret giver vi ikke kun et helikopterbilledet af, hvad der skal gøres for at være compliant, men vi gennemgår også Datacontrollers rolle og ansvar for at være compliant med GDPR.

Hvordan kan Datacontroller udføre en databeskyttelsesvurdering (DPIA), hvor behandling af personoplysninger sandsynligvis vil medføre stor risiko for enkeltpersoners rettigheder og friheder?

Vi tager højde for nye teknologier og tager udgangspunkt i enkle DPIA-skabeloner.

Vi vil gennemgå ISO 29134 - Retningslinjer for konsekvensvurdering af privatlivets fred og bruge ICO-skabelonen til DPIA under seminaret.

Under seminaret kommer deltagerne blandt andet til at foretage DPIA på personoplysninger, der er baseret på automatiseret databehandling, herunder profilering eller behandling af særlige kategorier af personoplysninger i stor skala.

Vi vil også gå gennem elementerne og risici i systematisk overvågning af et offentligt tilgængeligt område.

Deltagerne vil få standardprocedurer for gennemførelse af DPIA, så de lettere kan gennemføre og dokumentere en DPIA og fremadrettet kan gennemføre dette som en rutinemæssig opgave.

Eksempler på DPIA skabeloner vil blive udleveret.

Kurset afholdes på dansk.


Hvem bør deltage

  • Forretningsansvarlige
  • Linjechefer med
  • Personaleansvar
  • Projektledere

Indeholdt i semniaret:

  • Professionelt miljø, morgenmad, frokost og forfriskninger.
  • Omfattende dokumentation (engelsk) (digital kopi).
  • Certifikat for deltagelse
  • Certificering på bagrund af on-line eksamen med multiple choice spørgsmål

Taler

Kersi F. Porbunderwalla

Præsident og Adm. Direktør


Kersi F. Porbunderwalla Præsident og Adm. Direktør for EUGDPR Institute og Generalsekretær for Copenhagen Compliance®. Han arbejder som Rådgiver, Underviser, Instruktør, Forsker og Kommentator med Databeskyttelse, Datasikkerhed, Governance, Risikostyring, Compliance og IT-sikkerhed (GRC), bestikkelse, svig og korruption (BFC) og virksomhedernes sociale / interessentansvar(CSR) spørgsmål.

Kenneth Steen Hansen

Ejer af KSH Consulting og medejer af ChangeDriver A / S


er en erfaren GDPR, Data Privacy, og Databeskyttelse ekspert. Han har udviklet en række IT-værktøjer, der specialiserer sig i informationsteknologi, forandringsledelse ogdigitaliseringsprocedurer.