Seminaret er rettet mod personer med fokus på HR og GDPR-spørgsmålet. Seminarets formål er at diskutere og afdække de specifikke problematikker, som GDPR rejser i forhold til HR-funktionen.

Vi gennemgår master data inden for HR, da disse er en central del af den overordnede it-arkitektur og samtidig en forudsætning for en velfungerende HR-afdeling.

Vi fokuserer på, at medarbejderne har adgang til nogle af de mest følsomme personlige oplysninger og de heraf følgende sikkerhedsaspekter.

Da HR-data visse steder behandles i regneark og ofte suppleres med lønningslister, EPR og MS Active Directory-komponenter, går vi gennem disse problematikker for at sikre GDPR-kompatibilitet.

Vi ser ligeledes på implementeringen af et HR -system og de overvejelser der knytter sig til implementeringen.

Efter seminaret vil deltagerne forstå de særlige problematikker ansvaret for personoplysninger og følsomme data medfører for HR-afdelingen.

Seminaret omhandler også problemer, der rejses af kursusdeltagere undervejs.

Kurset afholdes på dansk.


Hvem bør deltage

  • Forretningsansvarlige
  • Linjechefer med
  • Personaleansvar
  • Projektledere

Indeholdt i semniaret:

  • Professionelt miljø, morgenmad, frokost og forfriskninger.
  • Omfattende dokumentation (engelsk) (digital kopi).
  • Certifikat for deltagelse
  • Certificering på bagrund af on-line eksamen med multiple choice spørgsmål

Taler

Kersi F. Porbunderwalla

Præsident og Adm. Direktør


Kersi F. Porbunderwalla Præsident og Adm. Direktør for EUGDPR Institute og Generalsekretær for Copenhagen Compliance®. Han arbejder som Rådgiver, Underviser, Instruktør, Forsker og Kommentator med Databeskyttelse, Datasikkerhed, Governance, Risikostyring, Compliance og IT-sikkerhed (GRC), bestikkelse, svig og korruption (BFC) og virksomhedernes sociale / interessentansvar(CSR) spørgsmål.

Kenneth Steen Hansen

Ejer af KSH Consulting og medejer af ChangeDriver A / S


er en erfaren GDPR, Data Privacy, og Databeskyttelse ekspert. Han har udviklet en række IT-værktøjer, der specialiserer sig i informationsteknologi, forandringsledelse ogdigitaliseringsprocedurer.