Alt du ønsker å vite om GENERAL DATA PRIVACY DIRECTIVE (GDPR) PÅ TO DAGER

Dagens tema er å gjennomgå postimplementerings-tiltak: «GDPR – hva nå?» Vi gjennomgår først de viktigste temaer rundt GDPR - hva bør man gjøre etter den innledende prosjektfasen? Hvordan sikre god forvaltning og kontroll over tid? Hvordan sørge for at alt arbeid man han lagt ned i et prosjekt ikke bare blir lagt i en skuff, men blir løpende monitorert og oppdatert og blir en levende måte å arbeide på? Hvordan involvere alle relevante deler av organisasjonen? Og mye mer…

Vi gir en omfattende introduksjon og praktisk forståelse av implementasjonsimplikasjoner, juridiske krav og hvordan man implementerer regulering i organisasjonen. I løpet av kurset vil vi gå igjennom implementeringsløpet for å sikre etterlevelse av EUs GDPR-direktiv og hvordan du som personvernansvarlig eller konsulent kan hjelpe bedrifter til å unngå merarbeid og tap av omdømme på grunn av datasvindel. I tillegg til implementeringsstrukturer vil vi også fokusere på nettverkssikkerhet, databeskyttelse og sikkerhetsproblemer som er obligatoriske i loven.

Omfang: I løpet av seminaret vil vi gjennomgå aktuelle spørsmål etter implementering av GDPR og hvordan bedrifter kan utvikle en datasikkerhetsstrategi. Seminaret skal gjennomføres som et GDPR-verksted for å identifisere effektene av GDPR og gjenkjenne flere kritiske tiltaksområder.

Sertifisering: GDPR FAS-sertifiseringskurs vil gi en komplett oversikt over EUs GDPR med en praktisk forståelse av konsekvenser og juridiske krav til enhver organisasjon av enhver størrelse. Vi vil fokusere på den praktiske applikasjonen (Foundation) og materialet i GDPR-artiklene om GDPR-ytelsen, inkludert omfang, tilgang, struktur, dataflyt og kartlegging for å sikre kontinuerlig overholdelse.

Innhold:
 1. Bakgrunnen for EUs GDPR - definisjoner og terminologien.
 2. De grunnleggende forskjellene mellom personopplysningsloven og EUs GDPR.
 3. Hvordan skal personopplysningene til den enkelte datasubjekt registreres og oppbevares.
 4. Fremgangsmåte for behandling av forespørsler om tilgang til personopplysninger (innsynsbegjæringer).
 5. GDPR Personvernregler ifm. Markedsføringskrav, lovbrudd og sammendrag.
 6. Implementeringsspor for EU-GDPR-samsvar:
  1. Konfidensialitet i design og standard
  2. Hva, når og hvordan; konsekvensanalyse av DPIA
  3. Implementering av datarevisjoner
  4. Opplæring og kompetansekrav
  5. Hendelsesrespons og rapportering av brudd
  6. Oppdatering av retningslinjer og prosedyrer
 7. Internasjonale dataoverføringer
 8. Multijurisdiktional og territoriell anvendelse av EUs GDPR

KURSET INKLUDERER:

 • Proffesjonelt konferanserom med 2x frokost, lunsj og forfriskninger.
 • Omfattende dokumentasjon (for eksempel digital kopi. PDF-fil valgfritt).
 • Opptil 35 forskellige GDPR-verktøy. Templates, Policies m.v.
 • EU GDPR Foundation, Application & Substance Exam (EU GDPR FAS). (Valgfritt)
 • Deltakerbevis

I tillegg til de ovennevnte aktuelle temaene gjennomgår vi de nyeste implementeringsretningslinjene og nyheter om tolkning av GDPR-mandatene. Hva kan vi forvente fra de mange interessentrapporter om GDPR-veiledning og implementering?

MELD DEG PÅ NÅ
Register Now
Du finner mer informasjon om seminaret via følgende lenke: https://www.eugdpr.institute/events/ Har du spørsmål, kan du skrive til info@eugdpr.institute

Din deltagelse på seminaret er viktig for oss. Vi gleder oss til å se deg der.